ผ่อนรถไม่ไหว ปล่อยให้ไฟแนนซ์ยึดรถไปเลยไหม?

ผ่อนรถไม่ไหว ขอผ่อนน้อยลงได้ไหม กลัวถูกไฟแนนซ์ยึด คืนรถ หรือ ขับจนโดยยึดดี แบบไหน จะดีที่สุดของลูกหนี้ผ่อนรถ อยากจบแบบสวยๆ

ซื้อรถแล้วผ่อนไม่ไหว ทำอย่างไรดี?

เราไม่สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกะทันหันในอนาคตได้ หากวันหนึ่งสถานการณ์ทางการเงินทรุด ไม่มีเงินที่จะผ่อนรถจะทำอย่างไรได้บ้าง จะขายรถที่ยังผ่อนไม่หมด หรือ คืนรถกับไฟแนนซ์ ทำได้ไหม? กรณีผู้เช่าซื้อรถยนต์ ในระหว่างการผ่อนชำระ หากมีความประสงค์ จะไม่ผ่อนต่อ ด้วยเหตุผลใดๆ ผู้เช่าซื้อมีทางเลือก ดังนี้ 1. ขายดาวน์ ผู้เช่าซื้อเดิมขายให้ผู้สนใจซื้อรถต่อ โดยเปลี่ยนชื่อในสัญญา หรือบางแห่งอาจไม่ยอมให้เปลี่ยนสัญญาในการเปลี่ยนสัญญา ต้องพิจารณาคุณสมบัติผู้เช่าซื้อคนใหม่ โดยอาจต้องชำระค่างวดล่วงหน้า 1-2 งวด และอาจต้องมีผู้ค้ำประกัน หรือต้องเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ด้วยเงื่อนไขของแต่ละไฟแนนซ์ แต่ในกรณีไม่เปลี่ยนสัญญา ผู้เช่าซื้อเดิมเป็นผู้ครอบครองรถอยู่ คนซื้อใหม่เป็นผู้ใช้ และคนใช้รถเป็นผู้ชำระค่างวด ความเสี่ยงจะขึ้นกับเจ้าของรถ หากคนใช้ไม่ชำระตามเงื่อนไข จะเสียเครดิตทางการเงิน และ กรณีคนใช้ชำระหนี้ตามปกติหมดแล้ว เจ้าของรถต้องทำเรื่องโอน 2 ต่อให้กับคนใช้รถด้วย 2. ขายรถ ผู้ขายต้องตรวจสอบยอดคงค้างกับไฟแนนซ์ และเช็ดราคาตลาดของรถรุ่นนั้น การขายรถ มี 3 แนวทาง คือ    • ขายเอง ราคาที่ขายขึ้นกับ ราคากลางและราคาตลาด พิจารณาตามความนิยม ยี่ห้อ … Continue reading ซื้อรถแล้วผ่อนไม่ไหว ทำอย่างไรดี?