มาบุญครอง MBK Center ในวันที่ห้างเงียบ ไร้คนเดิน พิษ Covid 19

https://youtu.be/8nZEazXz_m4 ผมพาเพื่อนๆ ไปดู และสำรวจ … อ่านเพิ่มเติม มาบุญครอง MBK Center ในวันที่ห้างเงียบ ไร้คนเดิน พิษ Covid 19