การโอนให้อสังหาริมทรัพย์ โดยเสน่หา คืออะไร

โอนบ้านให้ลูก ก่อนลูกเนรคุณ ขอคืนได้ไหม?