ร่วมทุน หรือ หมดสภาพ Developer แบบพยายามไปต่อ

ทำโครงการบ้านแบบเจ้าของที่ร่วมทุน