ต้องมีสติ รู้ตัว ตลอดเวลา ขณะที่เจรจาหนี้

การเจรจาหนี้ บางครั้งข้อยุติอาจจะไม่ได้อย่างที่คุณคาดหวัง