ธนาคารเข้ม ป้องกันกู้คอนโดเงินเกิน

ธนาคารดัดหลัง พวกกู้เงินเกิน เงินเหลือ ให้กู้แค่ 60%

ลดค่าธรรมเนียมการโอน และจดจำนอง

ซื้อขายบ้าน จะมีการลดค่าธรรมเนียมการโอน ค่าจำจำนอง