KTC ถือหุ้นโดย KTB แต่ทำไมเป็นแบบนี้

KTC ไม่ร่วมคลินิกแก้หนี้และไกล่เกลี่ยหนี้

คลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 2 หนี้ Non-Bank เข้าร่วมได้ครับ ลูกหนี้ทั้งหลาย เตรียมตัวกันเลย

โครงการคลินิกแก้หนี้ ออกมาช่วยเหลือ พี่น้องประชาชน มาได … อ่านเพิ่มเติม คลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 2 หนี้ Non-Bank เข้าร่วมได้ครับ ลูกหนี้ทั้งหลาย เตรียมตัวกันเลย