กู้บ้านผ่าน โอนแล้ว จะกู้รถต่อเลย ภาระหนี้บ้านขึ้นเครดิตบูโรหรือยัง

เมื่อกู้บ้านผ่าน และโอนบ้านแล้ว หากต้องการกู้รถ หรือ ขอสินเชื่อตัวอื่น ภาระหนี้บ้าน จะขึ้นในระบบเครดิตบูโรหรือยัง

หนี้รถ กับ หนี้บ้าน เป็นหนี้ก้อนไหน ก่อนดี

เมื่อเราต้องเป็นหนี้ ก้อนใหญ่ก้อนแรก เราควรเลือกเป็นหนี้ ระหว่าง หนี้บ้าน กับ หนี้รถ เป็นหนี้ไหนก่อนดี ข้อดี ข้อเสีย เปรียบเทียบยังไง