โอนบ้านให้โดยเสน่หา จะฟ้องเพิกถอนเรียกทรัพย์คืน ต้องทำยังไง

เมื่อโอนทรัพย์สินโดยเสน่หาให้ลูกหลาน สุดท้ายกลับโดนเนรคุณ เราจะมีวิธีการเรียกและเพิกถอนทรัพย์คืนอย่างไร