เงินออม กับ 7 อคติ ที่ทำให้คนไทยไม่มีเงินเก็บ

เงินออม

‘เงินออม’ เปิดผลสำรวจ ‘คนไทย’ ข้อไหนเยอะสุด ?

‘7 อคติ’ สกัดการมี ‘เงินออม’ ทีดีอาร์ไอเปิดผลสำรวจ ‘คนไทย’ ข้อไหนเยอะสุด?

เงินออม : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ “มาตรการที่ได้ผลในการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินของประชากรไทยสำหรับสังคมอายุยืน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยหากแบ่ง “อคติเชิงพฤติกรรม (Behavior Bias)” ที่ทำให้การออมเพื่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณจากวัยทำงานไม่เกิดขึ้น เป็น 7 ข้อ คือ

1. ชอบปัจจุบัน สุขวันนี้ (ใช้จ่ายบริโภค) สำคัญกว่าสุขวันหน้า (ออม)

2. ยึดติดสภาวะเดิม พอใจกับที่ทำอยู่ (ออมเงินสดบัญชีธนาคาร) ไม่กล้าเปลี่ยนแปลง (หุ้น พันธบัตรคุณภาพดี ผลตอบแทนสูงกว่า) หรือไม่เพิ่มอัตราเงินออมแม้รายได้เพิ่มขึ้น

3. โลกแคบ มองทางเลือกการออมระยะสั้น-แคบ เช่น ออมซื้อบ้าน-ซื้อรถ มากกว่าการออมเพื่อการเกษียณ มีทางเลือกการออมจำกัด

4. กลัวสูญเสียเกินเหตุ การออมคือการสูญเสียการบริโภค จึงไม่อยากออม

5. ละเลยอัตราทบต้น ไม่สนใจ ไม่เข้าใจพลังของดอกเบี้ยทบต้น ออมน้อยกว่าที่ควร หรือก่อหนี้มากเกินตัว เช่น เห็นดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 มองว่าไม่มากจึงไม่ฝากเงินออม หรือในทางกลับกันพอเห็นว่าไม่มากจึงกู้เงินจนเกินตัว

6. แรงกดดันจากคนในกลุ่ม ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย “ของมันต้องมี” คล้อยตามเพื่อนบ้านและสังคม

7. มองโลกในแง่ดีเกินไป ชะล่าใจในการออมเงิน ไม่คิดว่าอนาคตต้องใช้เงินจำนวนมากหลังเกษียณไปกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น เชื่อว่าตนเองจะไม่มีทางป่วยเป็นโรคร้ายแรงแม้แก่ตัวลง

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างคนไทยอายุ 20-40 ปี จำนวน 1,043 คน ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันเป็นพื้นที่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เคยศึกษาเมื่อปี 2563 แล้วพบว่า เป็นพื้นที่ที่ผู้คนมีพฤติกรรมทางการเงินที่ไม่พึงประสงค์มากที่สุด กลุ่มตัวอย่างคละกันทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ โดยมีรายได้ตั้งแต่ 8,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป พบว่า คนไทยมีอคติเรื่องกลัวการสูญเสียจนเกินเหตุมากที่สุด ถึงร้อยละ 88.97

รองลงมา ละเลยอัตราทบต้น ร้อยละ 52.69 ส่วนอันดับ 3 ยึดติดสภาวะเดิม (ช่องทางการออม) หมายถึงพอใจกับรูปแบบการออมแบบเดิมๆ ร้อยละ 45.54 อันดับ 4 แรงกดดันจากผู้คนในกลุ่ม ร้อยละ 34.32 อันดับ 5 ยึดติดสภาวะเดิม (อัตราการออม) หมายถึงมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ไม่เพิ่มการออม ร้อยละ 28.48 อันดับ 6 ชอบปัจจุบัน ร้อยละ 24.54 อันดับ 7 มองโลกในแง่ดีเกินไป ร้อยละ 23.86 และอันดับ 8 โลกแคบ ร้อยละ 13.52

สำหรับมาตรการจัดการกับอคติดังกล่าว แบ่งเป็นภาคบังคับในการจัดสรรเงินออมจากรายรับ ตั้งแต่ระดับน้อย คือการสะกิดด้วยข้อมูล สะกิดใจด้วยข้อความและรูปภาพ ชี้ให้เห็นว่าถ้าออมเพิ่มสักนิด หลังเกษียณจะมีเงินเพิ่มขึ้น , ระดับปานกลาง คือ การตั้งค่าอัตราการออมเริ่มต้น เวลาเลือกเปอร์เซ็นต์การออมต่อรายได้ ให้แนะนำตั้งต้นว่าควรออมเท่าไร แต่ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย , ระดับมาก คือ การออมกึ่งบังคับ บังคับเปอร์เซ็นต์การออมต่อรายได้ มิเช่นนั้นต้องทำเรื่องออกจากโครงการ ซึ่งต้องเตรียมเอกสารและเสียเวลา

นอกจากนั้น ยังมีการออมที่ผูกกับการใช้จ่าย หมายถึงการออมจะเกิดทุกครั้งที่จับจ่ายซื้อสินค้า หรือบริการต่างๆ เช่น ปัดเศษ หรือจ่ายเงินเพิ่มเพื่อออม แต่การออมลักษณะนี้จะได้ไม่มากนักเพราะมาจากการคิดราคาสินค้าเพิ่มเพียงเล็กน้อย อาทิ สินค้าราคา 95 บาท ซื้อในราคา 100 บาท จะเป็นเงินออม 5 บาท จึงต้องระมัดระวังเรื่องถ้อยคำที่ใช้ในการสื่อสาร เพราะอาจทำให้คนเข้าใจคลาดเคลื่อนและใช้จ่ายเกินตัวได้เพราะคิดว่ายิ่งจ่ายยิ่งออม

เงินออม
เงินออม
เงินออม
เงินออม

ให้ Antonio ช่วยให้เงินของคุณทำงานให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คือ กำไร หรือที่เรียกว่า Passive Income ให้ค่อยๆเติบโตไปด้วยกัน ในฐานะที่ปรึกษาการเงิน (Financial Advisor) และประสบการณ์สินเชื่อ จากธนาคารชั้นนำหลายธนาคาร กว่า 20 ปี ประสบการณ์ของเราช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนให้กับคุณได้

ร่วมลงทุน กับ Antonio ได้อะไรบ้าง

1. มีเงินน้อยก็สร้างโอกาสที่ดีได้

2. มีเงินแต่ไม่อยากทำเอง หรือ ทำไม่เป็น ให้เราทำแทนคุณ

3. ร่วมแสดงความเป็นเจ้าของได้

4. ความเสี่ยงต่ำ หรือ แทบไม่มีเลย เพราะเรารับความเสี่ยงแทนให้คุณเอง

5. ประสบการณ์ของเราช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนให้กับคุณ

6. เรามีเครือข่ายที่แข็งแกร่ง

7. ผลกำไรที่คุณได้ สมน้ำสมเนื้อแน่นอน

8. Passive Income ที่หลายคนใฝ่ฝัน เราทำให้คุณมีได้เช่นกัน

9. วางใจได้ ด้วยประสบการณ์และชื่อเสียง เราจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง

“ทั้งหมด 9 ข้อเบื้องต้นนี้ ก็เพียงพอให้เราก้าวหน้าไปด้วยกัน”

โอกาสของคุณมาถึงแล้วครับ ร่วมลงทุนกับเรา Antonio สร้างธุรกิจร่วมกัน

“เราไม่ได้ขายฝัน แต่เราทำมันให้เกิดขึ้นจริง”

สนใจร่วมลงทุนกับเราติดต่อได้ ที่ LineID : @Antonio

หรือ ติดต่อที่เบอร์ 065 626 4545 จะมีทีมงาน คอยรับสายและให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ

#ร่วมลงทุน #การลงทุน #เงินต่อเงิน #PassiveIncome #ให้เงินทำงาน #ความเสี่ยงต่ำ

Leave a Reply