6 เหตุผล ที่ทำให้คนล้มเหลวในการวางแผน “เกษียณ”

เกษียณ

ถ้าพรุ่งนี้คุณจะต้อง “เกษียณ” คุณอยากเห็นภาพชีวิตในวัยเกษียณของคุณเป็นอย่างไร ? คุณกำลังใช้ชีวิตอย่างไร ? อยู่ที่ไหน ? ภาพชีวิตในวัยเกษียณของแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน บางคนอาจมีความสุขกับการไปท่องเที่ยวที่ต่าง ๆ บางคนอาจมีความสุขกับการอยู่บ้าน ใช้เวลากับครอบครัว หรือเพื่อนฝูง

ในขณะที่บางคนก็ยังคงสนุกกับการทำงาน ซึ่งคำตอบที่แตกต่างกันจะส่งผลถึงจำนวนเงินเกษียณที่ต้องเตรียมต่างกัน แต่ไม่ว่าคำตอบจะเป็นเช่นไร คนส่วนใหญ่ก็อยากมีชีวิตวัย เกษียณ ที่ดี มีเงินมากพอที่จะใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการกับคนที่รัก โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น แต่ทำไมถึงมีคนเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่สามารถทำแบบนั้นได้ เหตุผล 6 ข้อ ที่ทำให้ไม่ไปถึงฝันของวัยเกษียณ ดังนี้

ไม่มีเป้าหมาย

ข้อแรก ที่สำคัญที่สุดที่ทำให้คนล้มเหลวในการวางแผนเกษียณ คือ ไม่มีเป้าหมาย ไม่รู้ว่าต้องใช้เงินเกษียณเท่าไหร่ หรือ ไม่เคยคิดเรื่องเก็บเงินเกษียณมาก่อน และเมื่อไม่เคยคิดถึงจึงไม่ได้เริ่มเก็บเงิน และเมื่อไม่เก็บจึงมีไม่มากพอ หรือ อาจคิดว่าในยามเกษียณสามารถพึ่งพาลูกหลาน หรือ โครงการของรัฐบาลได้ หรือ คิดจะทำงานต่อไปจนตลอดชั่วชีวิต ทำให้ไม่สนใจที่จะเริ่มเก็บเงิน แต่ถ้าถามว่าการจะพึ่งพาคนอื่น หรือทำงานไปจนชั่วชีวิตได้ไหม ? ก็อาจจะได้ แต่ไม่ง่าย และถ้าไม่เป็นอย่างที่คิด จะมาเริ่มเก็บตอนนั้นก็สายไปเสียแล้ว

ไม่มีแผนในการเก็บเงิน

ข้อต่อมา ที่ทำให้คนล้มเหลวในการวางแผนเกษียณ คือ ไม่มีแผนในการเก็บเงินที่ชัดเจน บางคนเลือกใช้จ่ายก่อนเหลือแล้วค่อยเก็บ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นจริง คือ ใช้ไปจนหมดจึงไม่เหลือให้เก็บ หรือ เลือกที่จะใช้จ่ายไปกับความสุขในปัจจุบัน และไม่ได้เหลือเงินสำหรับอนาคต เช่น ซื้อของฟุ่มเฟือยต่าง ๆ ทั้งรถ เสื้อผ้า สินค้าเทคโนโลยีรุ่นใหม่ล่าสุด ที่ท้ายที่สุดแล้วก็แทบไม่เหลือมูลค่า ซื้อบ้านที่ราคาแพงเกินไปทำให้เสียเงินเป็นค่าดอกเบี้ยมหาศาล ทุ่มเงินกับการศึกษาที่ดีที่สุดของลูกจนลืมเก็บเงินเผื่อไว้ให้ตัวเอง เป็นต้น ไม่ได้กระจายการลงทุน หรือไม่ได้มีแผนการเก็บเงินอย่างสม่ำเสมอทำให้สุดท้ายมีเงินเกษียณไม่เพียงพอ

เริ่มเก็บเงินช้าเกินไป

ในช่วงที่อายุยังน้อย คนส่วนใหญ่ยังไม่คิดถึงการเตรียมเงิน เกษียณ เพราะรู้สึกว่ายังมีเวลาอีกนาน จนปล่อยให้เวลาล่วงเลยมาถึงวัย 40 หรือ 50 แล้วค่อยเริ่มเก็บเงินอย่างจริงจัง ทำให้เวลาในการออมเงินเกษียณอาจเหลือน้อยเกินไป

“อย่าให้เวลาชีวิตล่วงเลยผ่านไปโดยไม่มีการเก็บออมเงิน จนต้องมาบอกกับตัวเองว่า รู้งี้..เริ่มเก็บเงินตั้งแต่เริ่มทำงานก็ดี – อย่าให้คำว่า รู้อะไรไม่เท่า รู้งี้ มาตอกย้ำตัวเรา”

เก็บไม่มากพอ หรือ ลืมคำนึงถึงค่าใช้จ่ายบางตัว

เงินที่ใช้ในยามเกษียณเป็นเงินก้อนใหญ่ที่อาจต้องใช้อย่างยาวนาน บางคนอาจจากไปก่อนเกษียณ ขณะที่บางคนอาจอายุยืนถึง 100 ปี ซึ่งจำนวนปีที่เกษียณขึ้นกับว่าคนคนนั้น เกษียณ เร็วหรือช้า และอายุยืนมากหรือน้อย ซึ่งแน่นอนว่าการเตรียมเผื่อเหลือย่อมดีกว่าเผื่อขาด เพราะถ้าเตรียมไว้น้อยไปจะมาเริ่มทำงานเก็บเงินใหม่ในวัยเกษียณก็อาจไม่ทัน แต่ถ้าเงินเหลือยังส่งมอบให้ลูกหลานต่อได้

ทำให้เมื่อ เกษียณ ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ แต่ถ้าเก็บเงินน้อย แน่นอนว่ามันย่อมไม่เพียงพอ หรือบางครั้งอาจเกิดจากการประมาณค่าใช้จ่ายน้อยเกินจริง อาจลืมคำนึงถึงเงินเฟ้อ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ค่ารักษาพยาบาลทั้งของตัวเองและคนที่ต้องดูแล ค่าซ่อมแซมบ้าน ค่ารถคันใหม่ ค่าภาษี หรือค่าใช้จ่ายในการดูแลพ่อแม่ที่อายุยืน ฯลฯ ทำให้เตรียมเงินไว้น้อยเกินไป

ไม่เข้าใจเรื่องการลงทุน

บางคนเลือกเก็บเงินเกษียณเกือบทั้งหมดไว้ในธนาคาร ที่ปัจจุบันได้ดอกเบี้ยเพียง 0.25% ซึ่งได้ผลตอบแทนต่ำกว่ามูลค่าเงินเฟ้อ ทำให้เงินที่เก็บไว้ไม่เพียงพอ ในขณะที่ถ้านำเงินบางส่วนไปลงทุนในหุ้นจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า ถ้ามีระยะเวลาการลงทุนที่ยาวนานพอ ความเสี่ยงจากการลงทุนจะลดลง หรือบางคนก็ถูกหลอกให้ลงทุนทำให้สูญเงินไปจำนวนมาก สิ่งสำคัญที่ต้องระวังอย่างหนึ่งคือ การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดีเกินจริงมักไม่มีอยู่จริง หรือไม่ได้กระจายการลงทุน เพราะสิ่งสำคัญในพอร์ตการเกษียณไม่ใช่ผลตอบแทนสูงสุด แต่เป็นผลตอบแทนที่เพียงพอให้บรรลุเป้าหมายโดยอยู่ในระดับความเสี่ยงที่รับได้

ไม่มีที่ปรึกษาที่ดี

คนส่วนใหญ่ มีเงินผ่านมือตลอดชีวิตมากมาย แต่หากปราศจากที่ปรึกษาที่ดีน้อยคนที่จะมีเงินเก็บมากพอที่จะใช้ยามเกษียณ ที่ปรึกษาที่ดีไม่ใช่คนที่เก่งกว่า แต่คือผู้ที่จะทำให้ท่านมีเป้าหมายที่ชัดเจน ร่วมสร้างแผน เกษียณ คอยกระตุ้นและให้กำลังใจท่านในการการลงมือทำ ติดตามแผน และปรับปรุงแผนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คนบรรลุเป้าหมาย

ดังนั้น เพื่อความสำเร็จในการวางแผนเกษียณ ท่านต้องมีเป้าหมายการเกษียณที่ชัดเจน โดยคำนวณให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น เขียนแผนการเก็บเงินที่เรียบง่ายที่สามารถทำได้จริงอย่างสม่ำเสมอ และทำเป็นระบบที่จะตัดเงินไปออมหรือลงทุนอย่างอัตโนมัติ เริ่มเก็บเงินตั้งแต่อายุยังน้อย

ช่วงเวลาเก็บเงินเกษียณที่ดีที่สุดคือตั้งแต่เริ่มทำงาน แต่ถ้าจะคิดเริ่มตอนนี้ก็ไม่ถือว่าช้าเกินไป มีวินัยในการออมอย่างต่อเนื่อง ออมให้ได้อย่างน้อย 10% ของรายได้ กระจายพอร์ตการลงทุนให้หลากหลาย อาจเลือกออมและลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กบข. RMF SSF หุ้น กองทุนรวม ประกันบำนาญ อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ โดยเก็บไว้ทั้งในรูปแบบเงินที่จะได้คืนแน่นอนให้เพียงพอสำหรับรองรับค่าใช้จ่ายประจำ และลงทุนเพื่อให้เงินเติบโตเพียงพอสำหรับไลฟ์สไตล์ที่ดีขึ้น

เพียงเท่านี้ ชีวิตวัยเกษียณที่ดีของคุณก็จะไม่เป็นเพียงฝัน แต่สามารถเกิดขึ้นจริง แล้วพบกันที่ชีวิตเกษียณสุขของทุกท่าน เป็นกำลังใจให้ นะครับ

วันนี้…การลงทุนที่ได้ผลตอบแทนสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำหรือแทบไม่มีความเสี่ยงเลย โดยไม่ต้องลงมือทำเองมีคนลงมือทำให้ ให้เงินทำงานแทนคุณ และมีรายได้ที่เรียกว่า “Passive Income” เหมาะกับวัย เกษียณ ในยุคนี้ เรา Antonio ทำให้เกิดขึ้นได้และเกิดขึ้นจริงแล้วกับหลาย ๆ ท่าน เรา Antonio เป็นทั้งที่ปรึกษาทางการเงินและร่วมลงทุน จะดีไหม..? ถ้าคุณได้ทั้งที่ลงทุนที่ดีสร้างผลกำไรเป็นบวก และมีผู้ให้คำปรึกษาไปด้วย


ให้ Antonio ช่วยให้เงินของคุณทำงานให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คือ กำไร หรือที่เรียกว่า Passive Income ให้ค่อยๆเติบโตไปด้วยกัน ในฐานะที่ปรึกษาการเงิน (Financial Advisor) และประสบการณ์สินเชื่อ จากธนาคารชั้นนำหลายธนาคาร กว่า 20 ปี ประสบการณ์ของเราช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนให้กับคุณได้

ร่วมลงทุน กับ Antonio ได้อะไรบ้าง

1. มีเงินน้อยก็สร้างโอกาสที่ดีได้

2. มีเงินแต่ไม่อยากทำเอง หรือ ทำไม่เป็น ให้เราทำแทนคุณ

3. ร่วมแสดงความเป็นเจ้าของได้

4. ความเสี่ยงต่ำ หรือ แทบไม่มีเลย เพราะเรารับความเสี่ยงแทนให้คุณเอง

5. ประสบการณ์ของเราช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนให้กับคุณ

6. เรามีเครือข่ายที่แข็งแกร่ง

7. ผลกำไรที่คุณได้ สมน้ำสมเนื้อแน่นอน

8. Passive Income ที่หลายคนใฝ่ฝัน เราทำให้คุณมีได้เช่นกัน

9. วางใจได้ ด้วยประสบการณ์และชื่อเสียง เราจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง

“ทั้งหมด 9 ข้อเบื้องต้นนี้ ก็เพียงพอให้เราก้าวหน้าไปด้วยกัน”

โอกาสของคุณมาถึงแล้วครับ ร่วมลงทุนกับเรา Antonio สร้างธุรกิจร่วมกัน

“เราไม่ได้ขายฝัน แต่เราทำมันให้เกิดขึ้นจริง”

สนใจร่วมลงทุนกับเราติดต่อได้ ที่ LineID : @Antonio

หรือ ติดต่อที่เบอร์ 065 626 4545 จะมีทีมงาน คอยรับสายและให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ

Leave a Reply