ผ่อนรถไม่ไหว ต้องทำยังไง?

หาทางออก “ผ่อนรถไม่ไหว” ค้างค่างวด สินเชื่อเช่าซื้อรถ ต้องทำยังไง? ค้างค่างวดนานเท่าไหร่? ไฟแนนซ์ถึงยึดรถได้ หาทางออกตามกฎหมาย รวมถึงขอบเขตที่ไฟแนนซ์สามารถทำได้ ทั้งวิธีการยึดรถ และหลังยึดรถ

หาทางออก “ผ่อนรถไม่ไหว” ต้องทำยังไง ไฟแนนซ์ยึดรถได้เมื่อไหร่?

แม้สถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลาย แต่นั่นก็หมายถึงมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ด้านต่างๆได้สิ้นสุดลงไปด้วย หนึ่งในนั้นคือมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ สินเชื่อเช่าซื้อรถ ของสถาบันการเงิน หรือ ไฟแนนซ์ต่างๆ จึงอาจทำให้ลูกหนี้ที่ยังไม่สามารถมีรายได้กลับมาดังเดิม ต้องประสบปัญหาผ่อนรถไม่ไหว

ค้างค่างวด กี่งวด จึงโดนยึดรถ

ไฟแนนซ์จะยึดรถได้ต่อเมื่อมีการค้างชำระค่างวดรถ 3 งวดติดต่อกัน และไฟแนนซ์ต้องทำหนังสือแจ้งให้ชำระค่างวดค้างไว้ อย่างน้อย 30 วัน สรุปได้ว่า ค้างค่าเช่าซื้อรวม 4 งวด จึงจะโดนยึดรถ ทั้งนี้ ไฟแนนซ์จะยึดรถไม่ได้หากผู้เช่าซื้อไม่ยินยอม การขู่บังคับ ไล่ลงจากรถ ยึดกุญแจรถไป หรือนำกุญแจสำรองมาเปิด ถือว่าเป็นการกระทำความผิดต่อเสรีภาพ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 309

ทำอย่างไร เมื่อ ผ่อนรถไม่ไหว

1. เจรจากับไฟแนนซ์ เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ ขอปรับลดค่างวด ยืดเวลาการผ่อนชำระ หรือผ่อนชำระ แบบขั้นบันได

2. รีไฟแนนซ์ใหม่ ขอสินเชื่อก้อนใหม่มาจ่ายเงินกู้ก้อนเดิม หรือลดดอกเบี้ยให้ต่ำลง ยืดระยะเวลาให้นานขึ้น

3. เปลี่ยนสัญญาผู้เช่าซื้อโอนสิทธิ์หรือการเปลี่ยนสัญญารถ ให้ผู้อื่นมาเป็นผู้เช่าซื้อรถแทน โดยผู้เช่าซื้อคนใหม่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาโดยตรงรับหน้าที่ผ่อนชำระค่างวดเช่าซื้อ ครอบครองและใช้รถที่เช่าซื้อ

ค้างค่างวดรถ สินเชื่อเช่าซื้อรถ

ขั้นตอน”ยึดรถ” ของไฟแนนซ์

กรณีไม่นำรถมาคืนไฟแนนซ์

1. ไฟแนนซ์ดำเนินการฟ้องคดีแพ่ง

 • กรณีมีหมายศาลให้ผู้เช่าซื้อไปไกล่เกลี่ยในศาล โดยต้องไปตามวัน เวลา ที่ศาลระบุในคำฟ้อง เพราะมีโอกาสขอผ่อนชำระได้ และขอให้ศาลลดหนี้ให้ได้
 • กรณีไม่ได้รับหมายศาล แต่มีหนังสือให้นำเงินไปชำระหนี้และมีคำบังคับจากศาลพิพากษาให้นำรถไปคืนหรือชำระราคารถ ผู้เช่าซื้อควรขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ เนื่องจากไม่ได้รับหมายศาล
 • หากได้รับหมายศาล แต่ไม่ไปตามที่ศาลนัด จะทำให้เสียสิทธิการเจรจา หรือไฟแนนซ์อาจเรียกราคาสูงกว่าความเป็นจริงและศาลพิพากษาตามไฟแนนซ์ร้องขอ โดยผู้เช่าซื้อไม่ได้ใช้สิทธิคัดค้าน

2. ไฟแนนซ์ดำเนินการฟ้องคดีอาญา
ไฟแนนซ์ฟ้องคดี หรือแจ้งความภายใน 3 เดือน ฐานยักยอกทรัพย์ หากมีรถคืนควรรีบคืนทันที เพื่อให้ไฟแนนซ์ถอนแจ้งความ แต่หากไม่มีรถคืนอาจมีความผิด ต้องติดตามหารถให้เจอ และแจ้งไฟแนนซ์ให้ยึดรถ หรือเจรจาขอผ่อนจ่าย

กรณีไฟแนนซ์ยึดรถไปแล้ว

1. ใช้สิทธิ หรือ โอนสิทธิซื้อรถได้

 • มีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน ถ้าผู้เช่าซื้อไม่ใช้สิทธิซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ “ผู้ค้ำประกันใช้สิทธิซื้อ” ผู้เช่าซื้อใช้สิทธิซื้อก่อน ภายใน 20 วัน
 • ถ้าผู้เช่าซื้อไม่ใช้สิทธิซื้อ “ให้ผู้ค้ำประกันใช้สิทธิซื้อ”
 • ผู้เช่าซื้อหรือผู้ค้ำประกันโอนสิทธิซื้อ “ให้บุคคลภายนอกได้”

2. ได้รับแจ้งวันขายทอดตลาด

 • มีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันประมูลหรือวันขายทอดตลาด
 • ห้ามปรับลดราคา ยกเว้นมีหนังสือแจ้งราคาที่จะปรับลดให้ทราบก่อน
 • ห้ามผู้ให้เช่าซื้อเข้าสู้ราคา ในการประมูลหรือขายทอดตลาด

การรับคืน หรือชดใช้หนี้ส่วนต่าง

 • ถ้าขายได้ราคาเกินกว่ามูลหนี้ ส่วนที่ขาดตามสัญญาเช่าซื้อผู้ให้เช่าซื้อต้อง “คืนเงินส่วนที่เกิน” ให้แก่ผู้เช่าซื้อ
 • ถ้าขายได้ราคาน้อยกว่ามูลหนี้ ส่วนที่ขาดตามสัญญาเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อต้อง “รับผิดในส่วนที่ขาด”

ทั้งนี้ “กฎหมายเช่าซื้อรถยนต์” และ กฎหมายเช่าซื้อรถจักรยานยนต์  โดยประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการยึดรถ ดังนี้

 • ส่วนต่างของหนี้ที่ยังขาดหลังขายทอดตลาด (ติ่งหนี้) ในกรณีนำรถออกขายทอดตลาด หากผู้เช่าซื้อถูกยกเลิกสัญญา และผู้ให้เช่าซื้อนำรถออกขายทอดตลาด โดยปกติแล้ว ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดชอบค่างวดที่ค้างอยู่ตามสัญญาประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ซึ่งตามประกาศฉบับนี้ให้คิดได้เฉพาะเงินต้นเท่านั้น
 • การคิดเบี้ยปรับการผิดนัดชำระ กรณีผู้เช่าซื้อชำระค่างวดล่าช้า หรือผิดนัดชำระค่างวด ผู้ให้เช่าซื้อ (ไฟแนนซ์) คิดเบี้ยปรับได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 5 ต่อปี โดยคำนวณจากยอดเงินที่ผิดนัดชำระ

โดยประกาศฉบับดังกล่าว มีผลบังคับใช้ 10 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้  สัญญาเช่าซื้อรถฯ ที่ทำไว้ก่อนวันที่ 10 ม.ค. 2565 ให้ใช้บังคับต่อไป แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการตกลงระหว่างผู้เช่าซื้อ และผู้ให้เช่าซื้อ(ไฟแนนซ์)

บทความอื่นที่เนื้อหาเกี่ยวข้อง


ปัญหาเรื่องหนี้ หากเริ่มแก้ไข ตั้งแต่ต้น แบบถูกหลัก ปัญหามันจะจบ และไม่บานปลาย

ให้เรา Antonio Attorney ดูแลคุณ คุณเพียง เอาเวลาไปทำงาน หรือ  ทำธุรกิจ ของคุณ ต่อไป อย่าเสียเวลา เสียสมาธิ หรือปวดหัว วุ่นวาย จากการเตรียมเอกสาร อย่ามัวแต่กังวล กับปัญหาต่างๆ ให้เราดำเนินการแทนคุณครับ (บริการในรูปแบบบริษัท เรามีทีมงานด้านการเงิน และกฎหมาย เพื่อเป็นทีมดำเนินการแทนคุณ)

ให้เราแก้ปัญหาหนี้ แนะนำแนวทางการแก้หนี้ แนะนำแนวทางการเจรจาหนี้ เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ เรามีบริการ ในหลากหลายรูปแบบครับ

หรือ ท่านที่ต้องการกู้เงิน ต้องการวงเงินกู้ ขอสินเชื่อ เพื่อประกอบธุรกิจ เราก็มีบริการ จัดหาวงเงินกู้ ขอสินเชื่อ กับ สถาบันการเงินให้กับคุณ

ผม ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท อันโตนิโอ แอททอร์นี จำกัด ผมมีประสบการณ์ ในการเป็น ผู้วิเคราะห์สินเชื่อ จากธนาคาร ชั้นนำหลายธนาคาร และผมยังเป็นที่ปรึกษาการเงิน Financial Advisor ( F. A.) ให้กับ ธุรกิจ กิจการ SME ตั้แต่รายกลาง ไปจนถึงรายใหญ่

ผมมีประสบการณ์ มายาวนาน ผมผ่านวิกฤตเศรษฐกิจ ตั้งแต่ ต้มยำกุ้ง วิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540 วิกฤตเศรษฐกิจ แฮมเบอร์เกอร์ ปี 2008 จนมาถึง วิกฤตโควิด ในครั้งนี้ ผมมีประสบกาณ์ ในฐานะ ที่ปรึกษาการเงิน มาอย่างยาวนาน กว่า 20 ปี

อะไรบ้าง ที่คุณจะได้จากผม

1. เทคนิค และวิธีการเจรจาต่อรอง แก้ไขหนี้ และนำเสนอข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อให้การแก้หนี้ การปรับโครงสร้างหนี้สำเร็จลุล่วง

2. หากกรณี ขอสินเชื่อ ผมจะดูและแนะนำ การเตรียมข้อมูล และเอกสาร เพื่อให้คุณยื่นกู้ ขอสินเชื่อ ให้ผ่าน โดยผมจะแนะนำเจ้าหน้าที่ หรือ ผู้ดูแลอนุมัติสินเชื่อ ให้กับคุณ ในการยื่นเรื่องที่ง่ายขึ้น

3. ในระหว่าง ที่ดำเนินการดังกล่าว ทั้งแก้หนี้ หรือ ขอสินเชื่อ ติดต่อ สอบถาม ผมพร้อมที่จะให้คำปรึกษากับคุณ โดยต่อเนื่องครับ

อัตราค่าบริการ มี 2 แบบ

1. แบบปรึกษา ผ่านโทรศัพท์เท่านั้น ไม่จำกัดครั้ง (ตลอดชีพ) จำนวน 2,500 บาท

2. แบบพบเจอตัว (Private Session) 1 ครั้ง หลังจากนั้น ปรึกษาโทรศัพท์ ไม่จำกัดครั้ง (ตลอดชีพ) ค่าบริการ 7,000 บาท

ชื่อบัญชี Yuttana Kosakul

KBank 766 2 21897 3 / SCB 407 0 55631 0

หลังจากโอนเงินแล้ว ส่งสลิปมาที่ LineID : @antonio หรือ email : antonioattorney@gmail.com แล้วแจ้ง ชื่อ และเบอร์ติดต่อ แล้ว ผมจะรีบติดต่อเพื่อนัดหมายครับ

อย่าปล่อยให้ปัญหาหนี้เสีย NPL ของคุณลุกลาม จนต้องถึงขั้น ดำเนินคดี ฟ้องร้อง ขึ้นศาล หรือ บางกรณี จนถึงขั้น บังคับคดี ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้มืออาชีพอย่างผม ได้เป็นที่ปรึกษา เพื่อแก้ไข ปัญหาหนี้ ของคุณ ปัญหาหนี้ของ ธุรกิจ บริษัท กิจการของคุณ ให้รอด และสามารถกลับมาตั้งต้น ทำธุรกิจ ให้เติบโต มันคง ได้ต่อไปนะครับ

———————————————————

สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ

https://www.youtube.com/channel/UCcADQXY_tZ4vHBfWCK0lTSw

สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงิน สินเชื่อธุรกิจ แก้หนี้ เป็นการส่วนตัว

คลิกเลยครับ https://bit.ly/3lcHLXe

หรือ ที่ปรึกษาการเงิน แบบผู้ประกอบการ SME คลิกเลยครับ https://bit.ly/38DOx3j

ติดต่อ ผมที่ LineID : @antonio  /  065 626 4545

หรือ email : antonioattorney@gmail.com

และติดตามผมต่อได้ที่ https://www.facebook.com/AntonioAttorney.Company/

และที่ https://antonioattorney.com/

Leave a Reply