2 ความเสี่ยง พอกหนี้ครัวเรือนไทย

หนี้ครัวเรือน เริ่มถดถอย การปล่อยสินเชื่อ ชะลอตัว หันซบหนี้นอกระบบแทน

ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ ตัวเลขหนี้ครัวเรือนไทย ณ ไตรมาส 3 ปี 2021 อยู่ที่ 14.3 ล้านล้านบาท ขยายตัวอยู่ที่ 4.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นการขยายตัว แบบชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นมาจากสถานการณ์โควิด19 ที่รุนแรงและมีมาตราการล็อคดาวน์ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดที่มาของการเจริญเติบโตของสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ พบว่า การเติบโตของยอดคงค้างสินเชื่ออุปโภคบริโภคมีการชะลอตัวลงในทุกประเภทผลิตภัณฑ์หลัก ทั้งสินเชื่อที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ ส่วนบุคคล และบัตรเครดิต

อย่างไรก็ตาม สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล แม้จะมีการชะลอตัวลงเล็กน้อย แต่ยังถือว่าเติบโตได้ในระดับสูง สะท้อนให้เห็นถึงการกู้ยืม เพื่อมาใช้จ่ายทดแทนสภาพคล่องที่หายไปเนื่องจากรายได้ลดลง แต่สถาบันการเงินส่วนใหญ่ยังคงระมัดระวังเป็นพิเศษในการปล่อยกู้ และได้ปรับมาตราฐานการปล่อยสินเชื่อ ให้เข้มข้นเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ส่งผลให้ผู้บริโภคจำนวนหนึ่งกู้สินเชื่อไม่ผ่าน จึงต้องหันไปพึ่งมาหนี้นอกระบบ

หนี้นอกระบบ ขยับเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว

หนี้นอกระบบของครัวเรือน รวมในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 อยู่สูงถึง 8.5 หมื่นล้านบาท โดยสูงกว่าก่อนช่วงโควิด19 ในปี2019 ถึง 78% โดยสัดส่วนของผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบจะเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งผลกระทบของโควิด19 กระทบกับผู้ที่มีรายได้น้อยมากกว่า เช่น พ่อค้าแม่ค้า อาชีพกลางคืน กลุ่มคนหาเช้ากินค่ำ รวมไปถึงมาตราฐานของการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดมากขึ้น

มีรายได้ รีบเคลียร์หนี้นอกระบบก่อน สุดท้ายเศรษฐกิจฝืดเคือง เพราะคนไม่จับจ่ายใช้สอย

เมื่อหนี้ครัวเรือนทั้งในระบบ และนอกระบบเยอะขึ้น อาจจะเป็นปัญหาทำให้รายได้ไม่พอจ่ายหนี้สิน หรืออาจจะทำให้ขาดสภาพคล่องในการใช้จ่ายอุปโภคบริโภคตามปกติ ถือว่าเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข เพื่อไม่ให้ฉุดรั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

โควิด โอมิครอน ต้นตอ หนี้ครัวเรือนขยับ

อีกปัจจัยที่ทำให้หนี้ครัวเรือนอาจกลับมาสูงขึ้นได้อีก คือการแพร่ระบาดของโควิด19 สายพันธุ์โอมิครอน ที่เริ่มมีการแพร่ระบาดในต้นปี2022 แม้เบื้องต้นมีข้อมูลว่า อาจจะรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์อื่นๆ แต่ก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วน นำไปสู่การชะลอตัวการดำเนินกิจกรรมทางเศษฐกิจ รวมไปถึงการออกมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด จะกระทบเศรษฐกิจหลายส่วน เช่น การท่องเที่ยว ร้านอาหาร ผับ บาร์ การจัดงานต่างๆ เป็นต้น ทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจอาจจะล่าช้าออกไป เนื่องจากความไม่แน่นอนว่า โอมิครอน จะระบาดรุนแรงและควบคุมการระบาดได้เมื่อไหร่

ปัญหาหนี้นอกระบบ และ การระบาดของโควิด19 สายพันธุ์โอมิครอน ถือว่าเป็นปัญหาที่เสี่ยงทำให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น ต้องเร่งหามาตรการช่วยเหลือและแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงาน การเพิ่มทักษะการทำงาน เพื่อเพิ่มรายได้ให้แรงงาน และออกมาตราการเยี่ยวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19 ช่วยจัดการปัญหาหนี้โดยจะต้องให้เวลาช่วยเหลือที่ยาวนานเพียงพอ จนกว่าเศรษฐกิจจะกลับมาอยู่ในช่วงเติบโตขึ้น ไม่เช่นนั้นปัญหานี้ อาจจะทำให้ฉุดรั้งเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวช้ากว่าเดิมได้


แก้หนี้ สร้างหนี้ เราจัดการให้
ติดต่อ LineID : @antonio

ติดตามคลิปดีๆ ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่ Youtube

และติดตามผมต่อได้ที่ Facebook/AntonioAttorney.Company

สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

ดูคลิปพิเศษจาก Antonio https://bit.ly/3wqjila

ติดต่อ ผมที่ email : antonioattorney@gmail.com หรือ LineID : @antonioattorney

ที่ปรึกษาสำหรับ ผู้ประกอบการ SME แก้หนี้ หรือ ขอกู้เงิน สินเชื่อ คลิกเลยครับ Antonio SME

แก้หนี้

Leave a Reply