เกิดอะไรขึ้น ทำไมคน อพยพหนีออกจากเมืองหลวง

กุญแจสำคัญของการสนับสนุน การย้ายออกจากเมืองใหญ่อย่างยั่งยืนนั้น ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป การใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมของคนไทย ทำให้เกิดอาชีพใหม่ๆ อาชีพแปลกๆ ที่ไม่คิดว่าจะมี เกิดขึ้น เช่น Youtuber Influencer การไลฟ์ขายของออนไลน์ เมื่อการหาเงิน สร้างรายได้ โดยไม่จำเป็นที่ต้องติดยึดกับสถานที่ หรือทำเลที่ตั้ง การอพยพ กลับถิ่นฐานบ้านเกิดจึงเกิดขึ้น

โควิด 19 ถือว่าเป็นโรคระบาดที่เร่งกระแสของการทำงานอยู่บ้านมากขึ้น และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลต่อรูปแบบการทำงาน และไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ “กระแสการใช้ชีวิตในต่างจังหวัด” นับเป็นหนึ่งใน Mega Trends ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักร

สำหรับประเทศไทย เทรนด์การย้ายออกจากเมืองใหญ่ แต่ส่วนใหญ่เป็นการย้ายกลับถิ่นฐานเดิมของแรงงาน เนื่องจากผลกระทบโควิด19 และกลุ่มที่ WFH และ WFA ก็เริ่มมีให้เห็นบ้าง โดยทั้งนี้ กรุงเทพฯ มีอัตราการย้ายออก ของประชากร มากกว่าย้ายเข้าตลอด 5 ปีที่ผ่านมา

กรุงเทพฯ มีอัตราการย้ายออก ของประชากร มากกว่าย้ายเข้าตลอด 5 ปีที่ผ่านมา

โดยหากอนาคต นิยมการทำงานอยู่ที่บ้านมากขึ้น ประเทศไทยต้องเร่งการปรับโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับกระแสการย้ายออกจากเมืองใหญ่ในอนาคต ดังนี้

“กระแสการใช้ชีวิตในต่างจังหวัด” นับเป็นหนึ่งใน Mega Trends ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก

1.ด้านคมนาคมและการสื่อสาร ไทยควรต่อยอดเรื่องการคมนาคมระหว่างเมืองใหญ่และเมืองรอง ให้ง่ายและสะดวกมากขึ้น รวมไปถึงการเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ตที่จะต้องครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั่วไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
2.ด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัยในภูมิภาค ค่าเช่าสำนักงาน และอัตราค่าแรงขั้นต่ำ มีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่
3.ด้านสาธารณะสุข เบื้องต้นสาธารณะสุขไทยอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ในระดับภูมิภาค อาจจะต้องเพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณะสุขให้มาก และเข้าถึงง่ายกว่านี้ เพื่อรองรับการขยายตัวออกนอกเมืองใหญ่มากขึ้น
4.ด้านการศึกษา ในระดับภูมิภาคคุณภาพการศึกษายังถือว่าต่ำกว่าระดับเมืองใหญ่ แต่ไทยมีจุดแข็งคือ มีหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษากระจายอยู่ทั่วประเทศที่ช่วยพัฒนาทักษะ และฝีมือทางอาชีพให้กับประชาชนผู้สนใจ แต่อาจจะต้องทำอย่างจริงจัง เพื่อให้ระบบการศึกษาในภูมิภาคแข็งแกร่งเทียบเมืองใหญ่ได้

การเสริมต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานทั้ง 4 ด้าน ให้มีการกระจายทั่วถึง และมีมาตราฐานใกล้เคียงกันทั้งประเทศ จะเป็นกุญแจสำคัญ ในการสนับสนุนการย้ายออกจากเมืองใหญ่อย่างยั่งยืน เมื่อทุกเมืองเจริญเท่าเทียมกัน จะนำไปสู่การกระจายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ลดความเลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสของประชาชนในภูมิภาค รวมทั้งลดความแออัด และการกระจุกตัวในเมืองใหญ่ได้

ถ้าใครเดินทางไปต่างจังหวัด ไปตามหัวเมืองใหญ่ๆ บ่อยๆ จะเริ่มรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วครับ ผมว่าทุกที่ในเมืองไทย มีปัจจัยแวดล้อมที่ดีพอ สำหรับอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการต่างๆ ที่จะเริ่มทำธุรกิจ หรือประกอบวิชาชีพอิสระ ได้อย่างสะดวกสบาย ผมว่าอีกไม่กี่ปีคงจะได้เห็นภาพแบบนั้น ปัจจัยพื้นฐาน 4 ข้อ ตามต่างจังหวัดไปไกลมากแล้วครับ

แต่สุดท้าย หลายคนก็คงไม่สามารถกำหนดอาชีพ กำหนดรายได้ หรือกำหนด lifestyle ของตัวเองได้ ก็คงต้องทนอยู่ในเมืองใหญ่ ที่แออัดในกรุงเทพฯต่อไป


แก้หนี้ สร้างหนี้ เราจัดการให้
ติดต่อ LineID : @antonio

ติดตามคลิปดีๆ ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่ Youtube

และติดตามผมต่อได้ที่ Facebook/AntonioAttorney.Company

สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

ดูคลิปพิเศษจาก Antonio https://bit.ly/3wqjila

ติดต่อ ผมที่ email : antonioattorney@gmail.com หรือ LineID : @antonioattorney

ที่ปรึกษาสำหรับ ผู้ประกอบการ SME แก้หนี้ หรือ ขอกู้เงิน สินเชื่อ คลิกเลยครับ Antonio SME

แก้หนี้

Leave a Reply