ตัวการ ที่ฉุด รั้ง เศรษฐกิจ คือ หนี้ครัวเรือนที่ทุกคนร่วมกันสร้าง

หนี้ครัวเรือนฉุดรั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ก่อตัวสูงขึ้นมาก่อนหน้านี้ ประกอบกับวิกฤตโควิด19 ที่เข้ามาซ้ำเติม โดยปี 2563-2564 รายได้ครัวเรือนหายไปมาก และจำเป็นต้องกู้ยืมเพื่อรักษาระดับการบริโภค สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ โดยเฉลี่ยจึงปรับตัวขึ้นเร็วเกินระดับ 30% ซึ่งถือว่าหากเกินระดับนี้ การก่อหนี้จะเปลี่ยนบทบาทจากการกระตุ้น เป็นการฉุดรั้งการบริโภคของครัวเรือนทันที ซึ่งแนวโน้มในอนาคตรายครัวเรือน อาจจะปรับตัวดีขึ้นตามเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว แต่ด้วยหนี้ครัวเรือนสูง ทำให้รายได้ที่มี ต้องนำไปจ่ายหนี้ก่อน ก็ยังถือว่าเป็นการฉุดรั้งเศรษฐกิจ เนื่องจากไม่สามารถใช้จ่ายได้อย่างเต็มที่

นอกจากการบริโภคในครัวเรือนจะลดแล้ว ยังส่งผลถึงการผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งหากมีการผิดนัดชำระหนี้ในวงกว้างมากขึ้น ระบบการเงินเสียหายจนไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ ถือว่าส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจเช่นกัน

หากจะแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนนั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ซึ่งแบ่งแนวทางการแก้ไขได้ 3 เรื่องดังนี้

1.เพิ่มรายได้ของครัวเรือน หากครัวเรือนยังมีรายได้ไม่เพียงพอ ก็ยังจำเป็นต้องสร้างหนี้ใหม่ ซึ่งตรงนี้ถือเป็นความท้าทายของภาครัฐและเอกชน ที่ต้องช่วยประคับประครองแรงงาน เช่น ทำอย่างไรให้แรงงานเก่งขึ้น หรือทำงานตามทักษะของแรงงานเพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพงานและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

ด้วยหนี้ครัวเรือนสูง ทำให้รายได้ที่มี ต้องนำไปจ่ายหนี้ก่อน ก็ยังถือว่าเป็นการฉุดรั้งเศรษฐกิจ เนื่องจากไม่สามารถใช้จ่ายได้อย่างเต็มที่

2.ปลดหนี้เดิม ในช่วงที่ผ่านมา มีหลายโครงการ หรือนโยบายที่ออกมาช่วยลูกหนี้ให้หลุดพ้นจากปัญหาหนี้ เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ คลินิกแก้หนี้ หรือ การเดินหน้าช่วยเหลือหนี้ข้าราชการครู ซึ่งจะต้องทำอย่างจริงจัง และเห็นใจลูกหนี้ เพื่อรอให้ลูกหนี้กลับมามีประสิทธิภาพในการจ่ายหนี้อีกครั้ง

3.สร้างความตระหนักรู้ทางการเงินให้กับครัวเรือน เพื่อไม่ให้เกิดการก่อหนี้ที่สูงเกินตัว ต้องรู้จักการออมและการลงทุนวางแผนและบริหารความเสี่ยง และสถาบันการเงินต้องไม่ออกผลิตภัณฑ์ที่สุ่มเสี่ยงให้ประชาชนติดกับดักหนี้

ปัญหาหนี้ครัวเรือน ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สามารถฉุดรั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้ หากไม่ได้รับการแก้ไข ภาครัฐกำหนดให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้ไขหนี้ภาคครัวเรือน นับเป็นการมองเห็นปัญหา และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการจัดการปัญหาที่สั่งสมมานานอย่างจริงจัง เพื่อการช่วยทำให้เศรษฐกกิจฟื้นตัวอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ถ้าประชาชนคนไทยทุกคนที่เป็นหนี้ ถึงแม้ว่าจะยังลดหนี้ไม่ได้ แต่ก็แค่พร้อมมใจกันรักษาสถานะลูกหนี้ที่ดีกันอยู่ และพยายามลดภาระหนี้ของแต่ละคนลง ผมเชื่อว่า ปัญหาหนี้ครัวเรือนของไทย น่าจะมีอาการที่ดีขึ้น


แก้หนี้ สร้างหนี้ เราจัดการให้
ติดต่อ LineID : @antonio

ติดตามคลิปดีๆ ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่ Youtube

และติดตามผมต่อได้ที่ Facebook/AntonioAttorney.Company

สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

ดูคลิปพิเศษจาก Antonio https://bit.ly/3wqjila

ติดต่อ ผมที่ email : antonioattorney@gmail.com หรือ LineID : @antonioattorney

ที่ปรึกษาสำหรับ ผู้ประกอบการ SME แก้หนี้ หรือ ขอกู้เงิน สินเชื่อ คลิกเลยครับ Antonio SME

แก้หนี้

Leave a Reply