อายุน้อยหนี้เยอะ ไม่มีเงินออม แถมเป็นหนี้เสียอีก…แต่ผมว่าดี

หลายคนที่อ่านชื่อบทความนี้แล้วงง งง กับเหตุผลที่ผมบอกว่า เป็นหนี้เร็วและเป็นหนี้เสียด้วย ดี มันจะดีได้ยังไงในเมื่อ เป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย แล้วแถมเป็นหนี้เสียอีก ดีสิครับ ดีแน่นอน ถ้าคุณรีบเป็นหนี้เร็ว ตอนอายุยังน้อย แล้วคุณยังเป็นหนี้เสียอีก ผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันดียังไง?

ผมไม่ยกตัวอย่างคนอื่นไกลหรอกครับผมยกตัวอย่างตัวผมเองเนี่ย ผมเริ่มเป็นหนี้ ตั้งแต่เริ่มจบและทำงานใหม่ๆ เป็นหนี้ยอดฮิตยอดนิยมครับ หนี้บัตรเครดิต มีเกือบทุกบัตร เกือบทุกธนาคาร ด้วยความที่ อยากเป็นคนมีเครดิต แล้วต้องเป็นเครดิตดีด้วย ผมรักษาเครดิตเท่าชีวิต หมุนไปหมุนมาหนี้เพิ่ม พอกพูน เริ่มหมุนหนี้มาใช้หนี้ สุดท้ายหมุนไม่ไป ไปต่อไม่ได้ ความสำนึกแรกที่เราตั้งไว้คือเราจะต้องรักษาเครดิตยิ่งชีพ สุดท้ายรักษาไม่ไหว ยอมปล่อยให้เป็นหนี้เสีย อายุก็ล่อไป 30 นิดๆแล้วครับ

ปิดหนี้บางบัตร บางบัตรปิดไม่ได้ ปล่อยให้ติดประวัติเสียในเครดิตบูโร บางบัตรโดนฟ้องพิพากษา ปล่อยไปเพราะไม่มีปัญญาใช้หนี้ โดนอายัดบัญชีเงินฝาก โดนอายัดเงินเดือน โดนยึดทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ผมโดนครบหมดครับ จนสุดท้ายเช็คเครดิตบูโร ผมยังเป็นหนี้เสียอยู่ มันบันทึกความเป็นหนี้เสียผมอยู่ในเครดิตบูโรอยู่ถึง 15 ปี รอคอยอยู่ 15 ปีกว่าจะหลุด ก็อายุปาเข้าไป 40 กว่าแล้ว

ในระหว่างที่ผมเป็นหนี้เสียอยู่ ผมไม่สามารถกู้อะไรได้เลย อยู่อย่างเข้าใจชีวิต เจียมเนื้อเจียมตัว และทบทวนพฤติกรรม ความคิดที่ผ่านมาของเรา ก็เลยบรรลุสัจธรรมการใช้ชีวิตมากขึ้น สุดท้ายหลังจากที่ผมติดประวัติเครดิตบูโรอยู่ 15 ปี พอหลุดเครดิตบูโร ผมก็เริ่มลอง สร้างหนี้ก้อนใหม่ ในการกู้รถ เป็นรถมือสอง 2 คัน กู้ในระยะเวลาพร้อมๆกัน ผลลัพธ์คือกู้ผ่านทั้ง 2 คัน ผมประสบความสำเร็จอีกครั้งในการเป็นหนี้ตอนอายุ 40 กว่า ถามว่า มากหรือน้อย แก่หรือยัง สำหรับผมที่ตัวเองก็ทำงานอยู่ในแวดวงการเงินการธนาคาร ตอบเลยครับว่ายังไม่แก่ ทีนี้เรามาดูข้อมูลกันครับว่า ที่แบงค์ชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นห่วงว่า คนไทยมีหนี้เร็ว ตั้งแต่อายุยังน้อย มีหนี้มาก และเป็นหนี้เสีย และสุดท้ายเป็นหนี้นาน มีข้อมูลอย่างไรบ้าง

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงสถานการณ์หนี้ของไทยว่า 1 ใน 3 ของคนไทยมีภาระหนี้สูง เป็นหนี้เร็ว และเป็นหนี้นาน กลุ่มอายุ 30-40 ปี กว่าครึ่งมีหนี้ส่วนบุคคลและยังเป็นหนี้นาน รวมถึง 1 ใน 5 ของคนใกล้เกษียณยังมีหนี้มากกว่าแสนบาท

ด้าน นางสาวอัจจนา ล่ำซำ ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันป๋วยอึ้งพากร ได้เปิดเผยในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2563 ของธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT Symposium 2020) ในหัวข้อ เหลียวหลัง แลหน้า อนาคตหนี้ครัวเรือนไทย ว่า หนี้ครัวเรือนไทยเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในหลายปีที่ผ่านมาและมีความรุนแรงมากขึ้น ขณะที่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาคนไทยเป็นหนี้ในวงกว้างขึ้นและมีค่ากลางมูลหนี้เพิ่มจาก 7 หมื่นบาทต่อรายเป็น 1.28 แสนบาท ขณะที่ยังพบว่าคนไทยเป็นหนี้เร็วขึ้น คือ เป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย โดย 60% ของกลุ่มคนอายุ 29-30 ปี เป็นหนี้ และเป็นหนี้เสียถึง 1 ใน 4 นอกจากนี้คนไทยยังเป็นหนี้นานแม้หลังเกษียณแล้วยังมีค่ากลางมูลหนี้ประมาณณ 7-8 หมื่นบาทต่อราย

สำหรับสถานการณ์การออมของไทย นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) หรือ DPA กล่าวว่า ภาพรวมเงินฝากของไทยปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนคนฝากเงินในระบบ 80.82 ล้านราย โดยผู้ฝากที่มีเงินฝากในบัญชีสูงสุดส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่ง 50% ของผู้ฝากในภูมิภาคนี้มียอดเงินฝากรวมไม่เกิน 10,442 บาทต่อราย ขณะที่ผู้ฝากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเงินฝากน้อยที่สุด โดยครึ่งหนึ่งของผู้ฝากในภูมิภาคมียอดเงินฝากรวมไม่เกิน 1,628 บาทต่อราย

ทั้งนี้ ผู้ฝากบุคคลธรรมดาสามารถแบ่งกลุ่มตามพฤติกรรมเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มวัยเริ่มทำงาน กลุ่มวัยทำงาน และกลุ่มวันเกษียณ

วัยเริ่มทำงาน อายุ 23 – 35 ปี เป็นช่วงวัยที่มีรายได้เป็นของตัวเอง และเริ่มบริหารเงินเก็บผ่านการฝากเงินในสถาบันการเงิน โดยครึ่งหนึ่งของคนกลุ่มนี้มียอดเงินฝากไม่เกิน 3,300 บาทต่อราย (ปริมาณเงินฝากเฉลี่ยทั้งกลุ่มอยู่ที่ 65,000 บาท) ซึ่งส่วนใหญ่มีการเปิดบัญชีเงินฝากมากกว่า 1 บัญชี กับสถาบันการเงินมากกว่า 1 แห่ง

“ผู้ฝากในช่วงเริ่มต้นของชีวิตการทำงานมีความสามารถในการออมไม่สูง โดยหนึ่งในสาเหตุที่ผู้ฝากกลุ่มนี้มีหนี้สินสูง แต่มีเงินฝากน้อย คือการสร้างฐานะผ่านการลงทุนเพื่อสะสมสินทรัพย์ ได้แก่สังหาริมทรัพย์ เช่นรถยนต์ หรือจักรยานยนต์ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งช่วงสามปีแรกของการทำงานนี้ ผู้ฝากต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่สูง หลังจากนั้น เมื่อผู้ฝากผ่อนชำระสังหาริมทรัพย์เสร็จ จึงลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่อ เช่นที่อยู่อาศัย”

วัยทำงาน อายุ 36 – 59 ปี เป็นช่วงวัยที่มีรายได้สูงขึ้น และมีเป้าหมายในการออมเงินที่ชัดเจน เริ่มมีการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นเพิ่มเติมจากการฝากเงินกับสถาบันการเงินเพื่อเพิ่มเงินสะสม โดยคนกลุ่มนี้มีจำนวนเกือบครึ่งหรือคิดเป็น 46% ของผู้ฝากทั้งหมด และมีเงินฝากรวมกันปริมาณสูงถึง 51% ของเงินฝากในระบบทั้งหมด โดยครึ่งหนึ่งของคนกลุ่มนี้มียอดเงินฝากไม่เกิน 4,900 บาทต่อราย (ปริมาณเงินฝากเฉลี่ยทั้งกลุ่มอยู่ที่ 214,000 บาท)

“ผู้ฝากในวัยทำงานรับความเสี่ยงได้มากกว่ากลุ่มอื่นๆ ดังนั้นคำแนะนำการจัดสรรสินทรัพย์สำหรับผู้ฝากกลุ่มนี้ คือ การลงทุนในกองทุนลดหย่อนภาษี หรือกองทุนเลี้ยงชีพ ซึ่งช่วยเพิ่มเงินสะสมได้ นอกจากนี้ ผู้ฝากยังสามารถกระจายการลงทุนในตลาดเงิน ตลาดหุ้น ตลาดทองคำ อัญมณี หรือที่ดิน”

วัยเกษียณ อายุ 60 ปีขึ้นไป คนกลุ่มนี้มีบัญชีเงินฝากจำนวน 14% ของผู้ฝากทั้งหมด มีเงินฝากรวมกันคิดเป็น 38% ของเงินฝากในระบบทั้งหมด โดยประมาณครึ่งหนึ่งของคนกลุ่มนี้มียอดเงินฝากไม่เกิน 7,400 บาทต่อราย (ปริมาณเงินฝากเฉลี่ยทั้งกลุ่มอยู่ที่ 537,000 บาท) ทั้งนี้ผู้ฝากกลุ่มนี้ มีเงินเพียงส่วนน้อยที่อยู่ในบัญชีเงินฝากประจำ

ความคิดเห็นของผมเองนั้น เราเป็นหนี้เร็ว และเป็นหนี้เสีย ไม่น่ากลัวเท่ากับเป็นหนี้ตอนแก่ คือเป็นหนี้นานแล้วสุดท้ายปลดเกษียณ ไม่ได้ทำงาน ไม่มีรายได้ แต่ยังเป็นหนี้อยู่ เลวร้ายยิ่งกว่านั้นคือเป็นหนี้เสีย ด้วย อันนี้บอกเลยน่าเป็นห่วงมากครับ เงินออมไม่มีจะเก็บ แล้วจะเอาอะไรกิน แถม + option เป็นหนี้อีก และหนักขึ้นไปอีกคือเป็นหนี้เสียด้วย อันนี้ที่ปรึกษาการเงินอย่างผม ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันครับ ไม่รู้จะช่วยแก้อย่างไร แต่หากคุณเป็นหนี้เร็ว หนี้เสียตั้งแต่อายุยังน้อย คุณอาจจะกลับมาเริ่มต้นชีวิตการเป็นหนี้ใหม่ได้อย่างผม ” ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก ” ” เป็นหนี้เร็วหนี้เสีย แก้ได้ เป็นหนี้มาก หนี้เสีย จนปัญญา หมดหนทาง ” สวัสดีครับ

ติดตามคลิปดีๆ ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่ YouTube

และติดตามผมต่อได้ที่ Facebook/AntonioAttorney.Company

สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

ติดต่อ ผมที่ email : antonioattorney@gmail.com หรือ LineID : @antonioattorney

Leave a Reply