ธนาคารเปลี่ยนรูปแบบการปล่อยกู้ใหม่ ใช้ระบบ Data Lending สู้เงินกู้นอกระบบ

ถึงจุดเปลี่ยนวงการธนาคาร  ใช้หลักเกณฑ์ เครดิตสกอริ่ง Credit Scoring แบบใหม่ เชื่อมข้อมูลและความสัมพันธ์ ผ่านระบบโทรศัพท์ การใช้จ่ายเงิน เพื่อหาโอกาสในการปล่อยกู้ กับลูกค้ารายใหม่ๆ ซึ่งเป็นกลุ่มประชาชน และผู้ค้ารายย่อย ซึ่งปัจจุบันมีภาระหนี้นอกระบบ ซึ่งมีดอกเบี้ยที่แพงมาก หลักเกณฑ์ใหม่ จะเป็นยังไง ลองฟังดูครับ

ติดตามผมต่อได้ที่ YouTube

Leave a Reply