กำไรบาน ธอส. ออมสิน กว่า 20,000 ล้านบาท

ธนาคารของรัฐบาล ทั้ง ธนาคาร ออมสิน และ ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ กำไรครึ่งปีแรก รวมกันกว่า สองหมื่นล้าน และมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจอีก ลองติดตามในคลิปต่อกันเลยครับ

ติดตามผมได้อีกหนึ่งชองทางที่ YouTube

Leave a Reply