หัวใจหลักของสินเชื่อธุรกิจ ที่ธนาคารควรมีคือ การจัดสรรประเภทสินเชื่อเงินกู้ ให้เหมาะกับธุรกิจของลูกค้า และให้เพียงพอ

การให้เงินกู้กับธุรกิจ ธนาคารควรจัดสรรประเภทวงเงินสินเชื่อ แต่ละประเภทให้เหมาะสม กับลักษณะของกิจการแต่ละประเภท และความต้องการใช้เงินในแต่ละลักษณะ แตกต่างกันไป ที่ผ่านๆมา ผมเห็นมากมาย ที่ธนาคารให้วงเงินสินเชื่อผิดประเภทกับลูกค้า จนกระทั่งการใช้วงเงินผิดประเภทเป็นผลกระทบที่ร้ายแรงย้อนกลับมา ทำให้ลูกหนี้รายนั้น กลายเป็นหนี้เสีย ด้วยการขาดความเข้าใจในการใช้วงเงิน และความมีวินัยทางด้านการเงินก็เป็นส่วนหนึ่งด้วย
สนใจ ให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

Leave a Reply