กู้เงินธนาคาร ทำไมต้องรอเปิดกิจการมาอย่างน้อย 2 ปี

ทำไมต้องรอ 2 ปี เปิดกิจการแล้วถึงจะกู้ได้