กู้เงินสร้างบ้าน บนที่ดินตัวเอง ต้องทำยังไง ให้ธนาคารอนุมัติ

บ้าน ไม่ว่าคุณจะมีบ้านด้วยวิธีไหน กู้ หรือ ซื้อเงินสด ซื้อบ้านในหมู่บ้านจัดสรรโครงการใหม่ หรือบ้านมือสอง  แต่วันนี้บทความนี้ ผมจะมาอธิบาย เกี่ยวกับการ กู้เงินสร้างบ้าน บนที่ดินของตัวเอง และต้อง ขอสินเชื่อกับธนาคาร เพื่อมาสร้างบ้าน ว่าจะมีขั้นตอน หลักการ และวิธีการอย่างไร ในการที่ธนาคาร จะพิจารณาวงเงินสินเชื่อให้กับเรา ในกรณีนี้ เราในฐานะผู้กู้ จะขอกู้ เพื่อก่อสร้างบ้าน บนที่ดินตัวเอง ซึ่งแน่นอนว่า เราคงจะต้องขอค่าก่อสร้างบ้านให้ได้ 100% ของมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด แต่ธนาคาร จะมีหลักการเบื้องต้นดังนี้ คือ ธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อทั้งหมด ไม่เกิน 80% ของมูลค่าหลักประกัน ซึ่งหลักประกัน คือ ที่ดิน ที่จะปลูกสร้างบ้าน ต้องจดจำนองที่ดินแปลงนี้ โดยในการจดจำนอง จะจดจำนองเมื่อเซ็นต์สัญญากู้แล้ว หรือบางธนาคาร จะจำจำนอง เมื่อเบิกเงินกู้งวดแรก สิ่งปลูกสร้าง (ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต) หลักการที่ว่า คือ ให้กู้วงเงินสูงสุดได้ไม่เกิน 80% ของมูลค่าหลักประกัน ที่ดิน + สิ่งปลูกสร้าง  ธนาคาจะประเมินราคาที่ดิน … Continue reading กู้เงินสร้างบ้าน บนที่ดินตัวเอง ต้องทำยังไง ให้ธนาคารอนุมัติ