เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้าง ทุบทิ้ง คอนโด แอชตัน อโศก อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์

เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้าง Ashton Condo