ทางตัน หุ้นกู้อสังหาฯ จะหมดสเน่ห์ เพราะโควิด หรือ เพราะนักลงทุนเริ่มตระหนัก

หุ้นกลุ่มอสังหาหมดเสน่ห์ ระดมทุนไม่ถึงเป้า