อยากรู้ว่าเงินเดือนเรา กู้บ้านได้ไหม กู้ได้เท่าไร

https://www.youtube.com/watch?v=DLS2xPe0EMU&t=12s ค … อ่านเพิ่มเติม อยากรู้ว่าเงินเดือนเรา กู้บ้านได้ไหม กู้ได้เท่าไร

ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าภาษี วันโอนบ้าน ใครต้องจ่าย และจ่ายเท่าไร

เราต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ในวันโอนบ้าน