ติดสัญญาขายฝาก หากเลยกำหนดปล่อยนายทุนขายฝากยึดไปเลย จบไหม

ติดสัญญาขายฝาก ครบกำหนดไม่มีเงินไปจ่าย ไปหลุดเลยได้ไหม