ธนาคารเปลี่ยนรูปแบบการปล่อยกู้ใหม่ ใช้ระบบ Data Lending สู้เงินกู้นอกระบบ

ธนาคารปล่อยกู้แบบใหม่ แข่งกับเงินกู้นอกระบบ

เครดิตสกอริ่ง ธนาคารเขาดู และให้คะแนนอย่างไร มาเตรียมตัวแก้ไขเครดิตบูโรกันครับ

https://youtu.be/oqG_3Cktc_Q ในการยื่นกู้บ้าน หรือขอสิน … อ่านเพิ่มเติม เครดิตสกอริ่ง ธนาคารเขาดู และให้คะแนนอย่างไร มาเตรียมตัวแก้ไขเครดิตบูโรกันครับ