ธนาคารเปลี่ยนรูปแบบการปล่อยกู้ใหม่ ใช้ระบบ Data Lending สู้เงินกู้นอกระบบ

ธนาคารปล่อยกู้แบบใหม่ แข่งกับเงินกู้นอกระบบ

เครดิตสกอริ่ง ธนาคารเขาดู และให้คะแนนอย่างไร มาเตรียมตัวแก้ไขเครดิตบูโรกันครับ

https://youtu.be/oqG_3Cktc_Q ในการยื่นกู้บ้าน หรือขอสินเชื่อต่างๆ จากธนาคาร ธนาคารก็จะเช็คเครดิตบูโรของเรา และเอาประวัติ ข้อมูล รายละเอียดในเครดิตบูโร ไปประมวลผล และให้คะแนน เป็น เครดิตสกอริ่ง ที่ธนาคารชอบบอกว่า สกอร์ตก สกอร์ตก ก็คือ คำแนนของคุณมันต่ำ เรามาดูกันครับว่า ธนาคาร เขาให้คะแนนของเราจากอะไรบ้าง มาเตรียมตัว ทำคะแนนในเครดิตสกอริ่ง ของเราให้ได้คะแนนดีๆ กันนะครับ ข้อมูลเรื่องราว อยู่ในคลิปครับ เข้าไปฟังกันเลยครับ สำหรับท่านที่ สนใจ อยากมีที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

Credit Scoring คืออะไร

คะแนนเครดิต (Credit Scoring) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดพฤติกรรมความตั้งใจในการชำระหนี้ของผู้มาขอสินเชื่อ เสริมเข้าไปกับ Scoring ปกติที่สถาบันการเงินทำอยู่แล้ว ซึ่งนั่นเป็นการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้มาขอสินเชื่อเท่านั้น Scoring ของแบงก์ จะตอบโจทย์ความสามารถในการชำระหนี้ แต่ก็ยังไม่สามารถจะตอบโจทย์ ของความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ทั้งหมด วิธี Credit scoring มีหลักการง่าย ๆ คือ คล้ายกับการให้คะแนนสอบ โดยจะกำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ในแต่ละด้านตามเกณฑ์ที่เชื่อว่าจะบ่งบอกระดับความเสี่ยงด้านเครดิตได้ ซึ่งจะมีผลต่อการกำหนดวงเงินกู้ยืมและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ด้วย ดังนั้น แบบจำลอง Credit scoring ที่ดีจะต้องแยกกลุ่มที่มีระดับความเสี่ยงต่างกันอย่างมีนัยสำคัญออกจากกันได้อย่างชัดเจน ขั้นตอนโดยย่อของการสร้างแบบจำลอง Credit scoringประกอบด้วย 1) วิเคราะห์และกำหนดตัวแปรทางสถิติที่น่าจะมีผลต่อการคาดการณ์ความเสี่ยง รวมทั้งระบุค่าความสัมพันธ์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตออกมาเป็นตัวเลข (ดังที่เคยกล่าวไปแล้วว่าความเสี่ยงต้องมีการประเมินค่าได้ เพื่อที่จะนำมาใช้บริหารจัดการ) 2) กำหนดสมการเพื่อใช้ประกอบการคิดคะแนน ว่าจะนำปัจจัยใดมาใช้และมีน้ำหนักคะแนนกี่เปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่นแบบจำลอง Credit scoring ของบริษัท The Fair Isaac Corp. (FICO) ซึ่งเป็นหุ้นส่วนกับบริษัท EQUIFAX หนึ่งในสามยักษ์ใหญ่ในธุรกิจข้อมูลด้านเครดิต (Credit Bureau) ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นดังนี้ .... … Continue reading Credit Scoring คืออะไร