สายการบินไม่เสริฟอาหาร เพราะขี้งก หรือ ป้องกันการระบาดของ โควิด 19

ทำไม สายการบินไม่เสิร์ฟอาหารบนเครื่อง ช่วงเฝ้าระวัง covid