เมื่อรู้ตัว ก็เป็นหนี้ท่วมหัวแล้ว

หนี้ท่วมหัว คืออาการที่ เมื่อเราเริ่มมีหนี้สิน จำนวนมาก หลายคนไม่รู้ตัวว่าเป็นหนี้เยอะ บางคนก็อาจจะรู้ตัว จึงเริ่มหาทางแก้ไขหนี้