กู้สร้างบ้าน หรือ ซื้อบ้าน แล้วแปลงมาทำหอพัก แบ่งห้องให้เช่า ทำได้ไหม ธนาคารจะให้กู้ไหม

ธนาคารจะรู้ไหม ถ้ากู้บ้าน แล้วมาดัดแปลงทำหอพัก