หลังคำพิพากษา หรือ เมื่อลูกหนี้ผิดนัดตามสัญญายอม ลูกหนี้จะต้องเจออะไรบ้าง

จะเกิดอะไรขึ้น หากลูกหนี้ถูกพิพากษา หรือทำสัญญายอม แล้วจ่ายไม่ได้