ลาดพร้าว ทำเลทอง ศูนย์กลางธุรกิจใหม่ของกรุงเทพ

ลาดพร้าว ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ของกรุงเทพ คอนโดใหม่แห่สร้าง จุดเด่น มีรถไฟฟ้า3สายผ่าน