มนุษย์เงินเดือน รายได้ปานกลาง ก็ซื้อบ้านพักตากอากาศที่เขาใหญ่ได้แล้วนะ

โอกาสของชนชั้นกลาง มีบ้านเขาใหญ่