กู้ซื้อบ้านได้วงเงินมากน้อย แค่คุณลดหนี้ วงเงินก็เพิ่มนะครับ

ธนาคารจะให้วงเงินกู้มากน้อย ไม่ได้ดูที่รายได้อย่างเดียว ภาระหนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญ

หัวใจหลักของสินเชื่อธุรกิจ ที่ธนาคารควรมีคือ การจัดสรรประเภทสินเชื่อเงินกู้ ให้เหมาะกับธุรกิจของลูกค้า และให้เพียงพอ

สินเชื่อธุรกิจ หลักการสำคัญที่สุดคือการใช้วงเงินให้ถูกและเหมาะกับธุรกิจนั้นๆ