รับจ้างทำสลิปเงินเดือน รับจ้างเดินบัญชี สเตทเมนท์ มีจริงไหม แล้วจ้างแล้วจะเกิดผลเสียอะไรบ้าง

รับจ้างเดินบัญชี ทำสลิปเงินเดือน กู้ผ่าน จริงไหม?