ภาษีลาภลอย

ภาศีลาภลอย

ภาษีลาภลอย (Windfall Tax) คือ ภาษีที่เก็บจากผู้ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ ทำให้มูลค่าที่ดินเพิ่มสูงขึ้น