กู้ธนาคารไม่ผ่าน เพราะทางเข้าถึงที่หลักประกัน แคบเกินไป

https://youtu.be/kAqynWtF78g ปัญหา ทางเข้าออกถึงที่ดิน … อ่านเพิ่มเติม กู้ธนาคารไม่ผ่าน เพราะทางเข้าถึงที่หลักประกัน แคบเกินไป