เงินกู้รูปแบบใหม่ ที่เจ้าหนี้ตะลุยตลาด

ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง รูปแบบใหม่ของการปล่อยกู้