ไทยพาณิชย์เดินตามแผน ปลดพนักงาน เปิดโครงการสมัครใจลาออก ได้สูงสุด 33 เท่าของเงินเดือน

ไทยพาณิชย์ปลดพนักงานด้วยวิธีการสมัครใจลาออก