เจอจ่ายจบ “อาคเนย์ประกันภัย ไม่ไหวอย่าฝืน” บทเรียนจากเสี่ยเจริญ ทำให้คุณดู

ธุรกิจไปต่อไม่ไหวอย่าฝืน บทเรียนจากฝ่ายจบ คนรวยสอนทำธุรกิจ

เมื่อญาติพี่น้อง คนในครอบครัวเสียชีวิต เราจะตรวจสอบว่า ทำประกันอะไร ที่ไหน ได้อย่างไร?

เช็คยังไงว่าคนตาย ทำประกันอะไรไว้บ้าง