ธนาคารปิดสาขา เพราะคนทำธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ

https://youtu.be/rRCMjbsOmLM ยอดการทำธุรกรรมทางการเงิน … อ่านเพิ่มเติม ธนาคารปิดสาขา เพราะคนทำธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ