ที่ปรึกษาด้านการเงิน กู้ซื้อบ้าน สินเชื่อธุรกิจ หรือเป็นตัวแทนการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้

บริการที่ปรึกษา ในการกู้เงินซื้อบ้าน หรือปัญหาการผ่อนบ้านไม่ไหว โดนฟ้อง