ลูกหนี้ เจเค ยังมีหวังในงานไกล่เกลี่ยหนี้

สำหรับลูกหนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์เจเค ที่อยู่ในขั้นตอนของกฏหมาย ที่เรียกว่าขั้นบังคับคดีแล้ว ยังพอมีทางออกครับ