ทางด่วนแก้หนี้ เริ่มช่วย SME ที่มีหนี้เกิน 250 ล้าน แต่ยังไม่ทิ้งลูกหนี้รายย่อย

สินเชื่อธุรกิจหนี้เสียหาทางออกด้วยทางด่วนแก้หนี้