ซ่อมสะพานข้ามแยกพัฒนาการ 180 วัน คนแถวนี้จะตายก่อน

รถติดขนาดนี้ต้องทนอีก 180 วัน รอข้ามสะพานข้ามแยกพัฒนาการ