ติดผ่อนรถ ติดหนี้บัตร แต่ยังผ่อนเป็นปกติ ปัญหาภาระหนี้จะกู้ซื้อบ้านได้ไหม?

https://www.youtube.com/watch?v=mHypq7Ha_Y4&t=3s ปั … อ่านเพิ่มเติม ติดผ่อนรถ ติดหนี้บัตร แต่ยังผ่อนเป็นปกติ ปัญหาภาระหนี้จะกู้ซื้อบ้านได้ไหม?