ทำเลใหม่กรุงเทพ ถนนกรุงเทพกรีฑา ตัดใหม่

ไปดูถนนกรุงเทพกรีฑา ตัดใหม่