เมื่อญาติพี่น้อง คนในครอบครัวเสียชีวิต เราจะตรวจสอบว่า ทำประกันอะไร ที่ไหน ได้อย่างไร?

เช็คยังไงว่าคนตาย ทำประกันอะไรไว้บ้าง