ปีนี้ ปล่อยกู้ยากขึ้น อยากรู้ไหม ธนาคารไหน อนุมัติง่าย??

ปีนี้ ปี 2562 เป็นปีที่ภาคอสังหาริทรัพย์ น่าจะต้องผจญภัย และหวาดเสียวพอสมควรนะครับ เพราะ ธนาคารพารณิชย์ โดนแบงค์ชาติ เข้ามาดูแล แต่ไม่ได้ถือว่าควบคุมนะครับ ทำให้ธนาคารขยับแข้งขยับขาไม่ค่อยออก ปล่อยกู้กันแบบ เต็มๆ ไม่ได้เหมือนปีก่อนๆ ครับ ซึ่งแต่ละธนาคาร จะมีมาตรฐาน ในการปล่อยกู้ เข้ามากเข้มน้อยแล้วแต่กันไปครับ ปัจจัยที่มีผลให้ธนาคารรับความเสี่ยงมาก ความเสี่ยงน้อย ต่างกันตรงไหนบ้าง เช่น ด้านการตลาด ต้องการขยายพอร์ตสินเชื่อ แต่ละประเภทในช่วงเวลาต่างกัน เอาด้านการตลาดเป็นตัวตั้ง วิเคราะห์สินเชื่อกันพอกล้อมแกล้ม ดูแล้วน่าจะโอเค ก็ปล่อยกันไป แลกกับ ดอกเบี้ยที่สูงกว่าปกติ หรือ ระยะเวลากู้ที่สั้นกว่า ค่างวดผ่อน ย่อมสูงกว่าแน่นอนความเสี่ยงอีกด้านคือ ขึ้นอยู่กับธนาคาร ว่าแต่ธนาคารมีเงินกองทุน หรือเงินทุนสำรองที่กันไว้เป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ แบบเต็มที่แล้ว ก็อาจจะพร้อมเสี่ยงบางธนาคาร ดู อาชีพ หรือ ลักษณะธุรกิจของผู้กู้ ว่า พอจะมีอนาคตและเป็นธุรกิจที่ยังสามารถดำเนินการไปได้ด้วยดี ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนได้เมื่อธนาคาร มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ย่อมต้องคิดดอกเบี้ยกับผู้กู้สูงขึ้น ธนาคารได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น แลกกับการดูแลบัญชีกู้เหล่านั้น ให้ไม่เป็นหนี้เสีย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ … Continue reading ปีนี้ ปล่อยกู้ยากขึ้น อยากรู้ไหม ธนาคารไหน อนุมัติง่าย??