ผ่อนบ้าน ถ้าเราจะต่อเติมบ้านต้องขออนุญาตธนาคารไหม

ผ่อนบ้านกับธนาคารอยู่ ต่อเติมบ้านได้ไหม