กู้สร้างบ้าน บนที่ดินของตัวเอง ทำยังไง

https://www.youtube.com/watch?v=YjoVVRdi1vc&t=10s ห … อ่านเพิ่มเติม กู้สร้างบ้าน บนที่ดินของตัวเอง ทำยังไง